donderdag 1 mei 2014

Van basisonderzoek tot klinische praktijk

Maandag 6 oktober 2014


De Vlaamse Academie Eetstoornissen nodigt u graag uit op haar vierde congres, met als thema 'van basisonderzoek naar Klinische praktijk'.
 
Dit jaar ontvangen we u in de gebouwen van Kind en Gezin te Brussel (vlakbij het Zuidstation), en dit op maandag 6 oktober 2014.
 
Met het thema voor dit vierde congres geven we het woord aan zowel specialisten in het (fundamentele) onderzoek bij eetstoornissen als mensen met een specialisatie in de klinische praktijk. Dit congres staat open voor hulpverleners (en studenten) met een bijzondere interesse in de eetstoornisproblematiek. 
 
Om in te schrijven kan u gebruik maken van deze link. Opgelet: uw inschrijving is pas definitief wanneer u het inschrijvingsformulier volledig ingevuld heeft én na betaling van 60 (VAE-leden en studenten) of 90 (niet-leden) euro op het rekeningnummerIBAN: BE 59 9730 3004 0126 of BIC/SWIFT: ARSPBE22.
Accreditering is aangevraagd: 5.5 punten ethiek en economie
 
OPROEP: Naast een aanbod van lezingen en workshops, wordt tijdens het congres ook de kans geboden actief te participeren tijdens de postersessiePresentaties van zowel lopend als afgerond onderzoek kunnen als poster ingediend worden. Abstracts worden ter goedkeuring voorgelegd aan het wetenschappelijk comité. Het wetenschappelijk comité zal net zoals vorig jaar bestaan uit: Laurence Claes, Dirk Van West en Johan Vanderfaillie. Bij deze doen we een warme oproep voor uw bijdrage aan de hand van een abstract (titel, auteurs, abstract). Indienen kan via info_VAE@yahoo.com, en dit ten laatste op woensdag 24 september.
 
Wij kijken er naar uit u die dag te mogen verwelkomen! 


Programma


9.00u-9.30u     Onthaal
9.30u-9.45u     Welkom
9.45u-10.30u   Lezing 1: Prof. Dr. Anita Jansen
                        Leren om (niet) te eten: lessen uit het lab voor de klinische praktijk
10.30u-11.00u Lezing 2: Prof. Dr. Annemarie A. van Elburg
                        Wetenschappelijk onderzoek in de eetstoornissenpraktijk
11.00u-11.30u Koffiepauze
11.30u-12.00u Lezing 3: Dr. Johan Vanderlinden
                        Kenmerken van patiënten met eetstoornissen in de gespecialiseerde centra in  Vlaanderen.
                        Een vragenlijst onderzoek
12.00u-12.10u Uitreiking posterprijs
12.10u-13.30u Lunch
13.30u-14.45u Workshop 1
14.45u-15.15u Koffiepauze
15.15u-16.30u Workshop 2
Meer informatie over de workshops vindt u onder "info workshops".