Info sprekers

Lezing 1
Leren om (niet) te eten: lessen uit het lab voor de klinische praktijk
Persoonsbeschrijving:

Prof. Dr. Anita Jansen is hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie aan de Universiteit Maastricht. Zij doet veel onderzoek naar eetstoornissen en obesitas, zowel in het onderzoekslaboratorium als in de klinische praktijk. Haar missie is om vanuit het fundamentele onderzoek nieuwe effectieve interventies voor eet- en gewichtsstoornissen te ontwikkelen.

Lezing 2
Wetenschappelijk onderzoek in de eetstoornissenpraktijk
Persoonsbeschrijving:
Prof. Dr. Annemarie A. van Elburg is kinder- & jeugdpsychiater, medisch manager van Altrecht eetstoornissen Rintveld en hoogleraar Klinische Psychopathologie in het bijzonder eetstoornissen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Tevens is zij voorzitter van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen.
Haar onderzoeksinteresses zijn vooral gericht op translationeel onderzoek, voor welk doel zij samen met Prof. Dr. Roger Adan de Utrecht Research Group Eating disorders opzette. Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep beoogt bevindingen uit het preklinisch onderzoek te vertalen naar de praktijk van het behandelen en omgekeerd de vragen uit de behandelpraktijk te vertalen naar onderzoek. Ook de behandelvisie op Rintveld is hier mede door gevormd, zo zijn er 5 transmurale teams gevormd die zich richten op de zorg van zeer jonge anorexia patiënten, op jongvolwassen patiënten, op patiënten met een zorg-op-maat vraag bijv. omdat ze al heel lang ziek zijn, bij jonge patiënten met een voedingsstoornis en bij boulimia nervosa patiënten.


Lezing 3
Kenmerken van patiënten met eetstoornissen in de gespecialiseerde centra in  Vlaanderen.
Een vragenlijst onderzoek
Welke eetstoornis patiënten worden behandeld in de gespecialiseerde residentiële centra voor de behandeling van eetstoornissen in Vlaanderen?  Hoe talrijk en hoe oud zijn ze, hoelang verblijven ze in de residentiële setting? Wat zijn hun kenmerken?
Deze en nog vele andere vragen zullen beantwoord worden tijdens deze lezing waarin we een overzicht geven van   een uitgebreid vragenlijst onderzoek rond de kenmerken van eetstoornispatiënten in de verschillende gespecialiseerde centra in Vlaanderen (Gent, Brussel, Antwerpen, Kortenberg en Tienen).
Persoonsbeschrijving:  
Dr. Johan Vanderlinden is voorzitter van de VAE en coördinator van het zorgprogramma eetstoornissen in het UPC KULeuven Campus Gasthuisberg